Gå til hovedinnhold

NORILCO i møte med statssekretær

NORILCO i møte med statssekretær
NORILCO i møte med statssekretær. F.v. Karl Kristian Bekeng, daglig leder Roy Aleksander Farstad og politisk rådgiver Elisabeth Fidjeland
Bedre stomiomsorg er en av kampsakene til NORILCO. I dag, 4. april, møtte daglig leder og politisk rådgiver statssekretær Karl Kristian Bekeng til møte.

Gjennom flere år har NORILCO arbeidet for å etablere et mer strukturert pasientforløp for stomiopererte. Dessverre varierer oppfølgingen betydelig ikke bare mellom sykehus, men også internt ved enkelte sykehus. -Dette er rett og slett ikke tilfredsstillende, uttaler daglig leder Roy Aleksander Farstad. -Vi må sikre en mer systematisk og helhetlig tilnærming til behandlingen av stomiopererte.

NORILCO mener det må være stomisykepleiere tilgjengelig ved alle sykehus som utfører stomioperasjoner. Disse sykepleierne bør møte pasientene både før og etter operasjonen for å gi nødvendig støtte og veiledning.

I møtet med Bekeng presenterte vi de utfordringer våre medlemmer rapporterer som viser mangel på oppfølging og opplæring. Sammen med statssekretær snakket vi om viktigheten av kompetanse på helsepersonell og at bedre opplæring og oppfølging vil gi mindre utfordringer for den enkelte med stomi. 

Nylig presenterte helseminister Ingvild Kjerkhol den Nasjonale helse- og samhandlingsplanen for perioden 2024-2027. Et av hovedmålene med denne planen er å skape et mer helhetlig helsevesen som sikrer gode pasientforløp, hvor samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten styrkes. NORILCO ønsker derfor å benytte seg av denne planen og den påfølgende høringen for å øke oppmerksomheten rundt behovet for bedre stomiomsorg. 

Her kan du lese kravene som NORILCO setter til et helsevesen som skal operere ut en stomi:

Opplæring og oppfølging av pasienter ved en stomioperasjon

Listen er basert på anbefalinger fra NSFs faggruppe av Sykepleiere i Stomi- og kontinentalomsorg (SISK). Listen gjelder for planlagte stomioperasjoner.

Helsepersonell

Å legge ut en stomi krever en rekke fagpersoner. Pasienter som skal få utlagt en stomi skal møte de fagpersoner som trengs, med rett kompetanse, før, under og etter en stomioperasjon. Det er avgjørende at stomiopererte får nødvendig oppfølging fra en stomisykepleier, både under sykehusoppholdet og etter utskrivelse. Alle sykehus som utfører stomioperasjoner, må ha ansatt kvalifiserte stomisykepleiere. I tillegg er det viktig å unngå utvikling av brokk, og det kan gjøres ved opptrening i forkant og etterkant av en stomioperasjon i samarbeid med en fysioterapeut. Ernæringsveiledning for de som sliter med dette i etterkant av en operasjon, kan gis av ernæringsfysiologer eller andre med kompetanse på dette området.

Før en stomioperasjon

Før en stomioperasjon er det vanlig å ha mange spørsmål og bekymringer om hvordan livet vil påvirkes av stomioperasjonen. Derfor er det viktig at stomipasienter får grundig informasjon om potensielle utfordringer før stomioperasjonen. Før en operasjon er det også ofte lettere å ta inn og prosessere informasjon enn rett etter en operasjon. Informasjonen kan også tilbys skriftlig, for eksempel i form av brosjyrer, slik at de kan lese det i eget tempo.

Før en stomioperasjon bør stomipasienter motta informasjon om:

 • Forventet pasientforløp og mulige komplikasjoner.
 • Faren for å utvikle brokk og forebyggende tiltak.
 • Hva en likeperson er, og de bør få tilbud om å snakke med en likeperson.
 • Kontaktinformasjon for eventuelle spørsmål etter utskrivelse.
 • Tarmens endrede funksjon og konsekvenser for kostvalg og væskebalanse.
 • Forhold som påvirker lukt og lyd, og hvordan man kan håndtere tabubelagte temaer.
 • Psykososiale utfordringer ved å leve med stomi.
 • Informasjon om forebygging ved fysisk trening.

Etter stomioperasjon

Etter en stomioperasjon på sykehuset bør stomiopererte:

 • Få opplæring i stomistell, og de som er i stand til det bør lære å skifte på stomien sin selv før utskrivelse.
 • Få informasjon om hvordan den parastomale huden bør se ut, og hvordan den ivaretas, og hvor de kan få hjelp ved hudproblemer.
 • Forstå stomiens normale utseende og vite hvor man kan få hjelp ved komplikasjoner.
 • Være oppmerksom på risikoen for parastomalt brokk, hvordan det kan forebygges og iverksette nødvendige tiltak.
 • Få informasjon, veiledning og tilpasning av stomibandasje og eventuelt tilleggsutstyr.
 • Kolostomiopererte må få informasjon og eventuell opplæring og oppfølging i bruk av irrigasjonsmetoden, og alternativer til stomibandasje.
 • Urostomiopererte bør få informasjon om forebygging, prøvetaking og behandling av urinveisinfeksjon.
 • Få tilbud om å snakke med en likeperson.

Videre oppfølging etter utskrivelse fra sykehus

Etter anleggelse av stomi må den stomiopererte følges opp av utdannet stomisykepleier etter 3 uker, 3 måneder, 6 måneder og årlig.

Ved oppfølging bør følgende tematikker tas opp:

 • Veiledning, informasjon og vurdering av fysiske faktorer knyttet til stomien som praktisk stell, parastomal hud, komplikasjoner, fatigue og bruk av stomiutstyr.
 • Informasjon og veiledning om å vende tilbake til tidligere jobbsituasjon og fritidsaktiviteter.
 • Håndtering av endringer i selvbildet, og veiledning i gjenoppbygging av selvbilde.
 • Individuell informasjon og samtale om konsekvensene for seksualitet og samliv, og veiledning ved eventuelle utfordringer.
 • Mulighet til å ha med pårørende ved oppfølgende samtaler.
 • Samtale og veiledning om de konsekvenser det å få anlagt stomi kan ha for religiøse og kulturelle forhold.
 • Tilbud om deltakelse på delta på et lærings- og mestringskurs for stomiopererte i løpet av det første året etter operasjonen.
 • Tilbud om rehabilitering for de som har behov for det.