Gå til hovedinnhold

Organisasjonen

Hver dag jobber vi for deg

NORILCO som organisasjon

NORILCO er en medlemsorganisasjon, og medlemmene ryggraden i organisasjonen. Vi er en demokratisk organisasjon, det betyr at alle medlemmer som betaler kontingent har fulle organisatoriske rettigheter, og kan påvirke organisasjonens arbeid.

Landsmøtet

Landsmøtet er vårt høyeste organ, og landsmøtet arrangeres i henhold til vedtektene våre. Landsmøtet består av delegater fra våre 22 distriktsavdelinger. På landsmøtet velges nytt hovedstyre, og de viktigste sakene som skal behandles er regnskapet og årsmeldingen fra foregående periode, samt budsjett og handlingsplan for kommende periode.

Landsmøtet avholdes annet hvert år, og det året det ikke er Landsmøtet avholdes det et Ledermøte.

Hovedstyret

Hovedstyret er et organ bestående av 8 medlemmer. Hovedstyre sin oppgave er å sørge for at organisasjonen driftes i tråd med landsmøtets intensjon i hver styreperiode. De er arbeidsgiveren til daglig leder, og oppdragsgiveren til sekretariatet. Det er hovedstyret som mener, vedtar og setter rammene for hvordan organisasjonen skal driftes, mens sekretariatet utfør de konkrete gjøremålene.

Sekretariatet
Sekretariatet arbeider på oppdrag fra Hovedstyret, og er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sekretariater har kontor i Kongens gate 6 i Oslo, og deler kontor med Brystkreftforeningen, Ung Kreft, CarciNor, Melanom og Sarkomer. Sekretariatet består av 3 ansatte, en daglig leder, politisk rådgiver og en organisasjonsrådgiver. (lenke til kontakt oss)