Gå til hovedinnhold

Maler

Blad Shutterstock
Her ser maler tillitsvalgte og frivillige kan ha nytte av.

Regnskap og årsmelding

Hvert år rapporterer avdelinger gjennom en årsmelding og regskap inn til sentralleddet.

Her finner du mal til årsmelding og regnskap

Mal for årsmelding (2023)
Mal for årsmelding (2023) word

Mal for regnskapsrapportering 2023 (excel)

Utlegg /reiseregning

For å få dekt utgifter sender man inn et skjema med utlegg for å få refundert utgifter.

Her er skjema som benyttes

Refusjonsskjema NORILCO 2022 Excel

Refusjonsskjema NORILCO 2022 pdf