Gå til hovedinnhold

Årsmøte 2024

14. mars 2024, kl 18:00 Chef mathall, spiseri & catering. Kongens gt. 34 Steinkjer
None
NORILCO Nord-Trøndelag innkaller til årsmøte torsdag 14. mars 2024 kl. 18. 00 på Chef mathall, spiseri & catering. Kongens gt. 34 Steinkjer

Velkommen til årsmøte 2024


Saksliste:

1.      Konstituering av årsmøte.

2.      Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet.

3.      Valg av 2 protokollunderskrivere.

4.      Årsmelding 2023 behandles og godkjennes

5.      Regnskap  2023 behandles og godkjennes.

6.      Aktivitetsplan 2024.

7.      Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. Herunder fastsettelse av styrehonorar.    

8.      Sak 1:  Fusjon med NORILCO Sør-Trøndelag

9.       Sak 2: Innkomne saker.

10.  Valg av styremedlemmer. Følgende er på valg: Alle styreverv.

11.  Valg av revisor

12.  Valg av valgkomite

13.  Valg av utsending til Ledermøte 2024

14.  Avslutning av årsmøtet.


Årsmelding, regnskap, budsjett, aktivitetsplan og sak 8 og 9, fremlegges på årsmøtet.

For sak 10: Det er ingen forslag på nye styremedlemmer.


 

Ved spørsmål, ta kontakt med:  Anne.n.vada@ntebb.no eller pr. post: Anne Norunn Vada, Frøyas vei 12, 7725 Steinkjer.