Gå til hovedinnhold

Likepersonskurs i Rogaland

26. april 2024, kl 16:00 Vardesenteret ved Stavanger universitetssjukehus
Felles grunnkurs for likepersoner i Rogaland 26. – 28. april 2024


Kurset skal dyktiggjøre, trygge og motivere deg

til å bli likeperson for din forening.

 

På kurset:

·      lærer du hva likepersonsrollen går ut på og hva som forventes av deg som likeperson

·      får du forståelse for hvordan en likeperson kan støtte andre som er i en krevende situasjon

·      utvikler du ferdigheter i kommunikasjon, med særlig vekt på aktiv lytting

·      får du innsikt i egne styrker og utviklingsområder som likeperson

·      får du kunnskap om ressurser som er tilgjengelig for deg, pasienter og pårørende

Kurset er for medlemmer i pasientforeninger som ønsker å bli likeperson og som er godkjent av egen forening til å delta.  

Ta kontakt med likepersonsansvarlig i din forening på:

Nord-Rogaland: bjorn.forthun@haugnett.no

Sør-Rogaland: sor-rogaland@norilco.no


Kurset i april er gratis (inkl. lunsj, kaffe/te og materiell) og har begrenset antall plasser.

Vi forventer at du deltar på hele kurset.

 

Dersom du trenger overnatting eller reise, bestiller og fakturerer du det i henhold til rutiner i din pasientforening.

 

Hvis du har praktiske spørsmål om kurset, kan du kontakte Kristin Eikill i Kreftforeningen Rogaland: kristin.eikill@kreftforeningen.no


Påmelding her:


 

 

Påmeldingsfrist: 11. april 2024