Gå til hovedinnhold

Støtt oss

Hjertehender Foto: Shutterstock
Slik kan du støtte oss

Med din hjelp kan vi hjelpe personer berørt av stomi, reservoar, og mage- og tarmkreft som står deg og andre nær. Takk for at du støtter vårt arbeid.

All støtte vi mottar går til å hjelpe oss å hjelpe andre gjennom likepersonstjenesten og ulike samlinger for de ulike gruppene, for fellesskap og tilhørighet. Bidragene blir rettferdig fordelt etter hvor behovet er størst.

Det er flere måter du kan støtte NORILCO på:

Medlemskap

Ved å bli medlem i NORILCO støtter du oss blant annet gjennom medlemskontingenten.

VIPPS

VIPPS valgfritt beløp til #526828 for å støtte NORILCOs arbeid.

Overføring i nettbanken

Ved å benytte kontonummer 7050 06 34055 kan både privatpersoner og bedrifter overføre et valgfritt beløp. Alle bidrag går til å støtte NORILCOs formål.


Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til NORILCO som er på mer enn 500 kroner. 

Dersom du ønsker skattefradrag for din gave, må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis ved overføring. Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).

Spleis

Du kan starte en Spleis til inntekt for NORILCO

Grasrotandelen

Alle NORILCOs distriktsavdelinger kan støttes gjennom Grasrotandelen, en ordning fra Norsk Tipping hvor spillere kan gi fem prosent av spillerinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Du finner mer informasjon om ordningen, samt søkefunksjonen for å finne alle distriktsavdelinger i NORILCO hos Norsk Tipping.

Minnegave

Mange finner mening i å kunne hjelpe andre i sorgen over å miste noen man kjenner og er glad i. Noen velger å gi en gave til en organisasjon eller en sak. 
Minnegaver til NORILCO kan overføres til kontonummer 7050 06 34055. Det er viktig at du i forbindelse med overføringen oppgir navn på den avdøde.
De som velger å gi en minnegave direkte til NORILCO, gir som oftest et kort til de pårørende med en hilsen

NORILCO er på Skatteetatens liste over forhåndsgodkjente organisasjoner.