Gå til hovedinnhold

Samliv og seksualitet for de over 60

9. februar 2024, kl 17:00 Scandic Oslo Airport

Vi gjennomfører samling for personer over 60 år


NORILCO mener at ved å sette fokus på seksualitet og samliv vil man kunne øke tryggheten til den enkelte person. Ønsker du delta på samlingen? Se link under for søknad om deltagelse.


Når: 9. – 11. februar 2024

Egenandel: 1500,- per person

Hvor: Scandic Oslo Airport 

Søknadsfrist: 30. november 2023


Å leve med en tarmsykdom eller stomi kan påvirke kroppsbilde, aktivitet og selvbilde. For personer som får en stomi eller lever med en mage- tarmsykdom er samliv og seksualitet et tema som sees på som viktig av våre medlemmer og målgruppe. Når man tenker samliv og seksualitet settes det ofte fokus på unge og personer som er midt i livet. For våre medlemmer stopper ikke samlivet og seksualiteten når man bikker 60 år, men endrer seg noe?

En undersøkelse gjort av NORILCO viser at over 70% av personer over 60 år har opplevd utfordringer med sin seksualitet, hvorav 78 % av de hadde fast partner. Samme undersøkelse viser at 68% av personene er trygge på sin partner når det kommer til seksualitet. Så hva er det som gjør at personer over 60 år opplever utfordringer? 

Målet med samlingen er at den enkelte deltager skal bli tryggere på seg selv og en eventuell partner. Deltagere skal få faglig veiledning og tilpasset informasjon som passer til et liv med mage- og tarmsykdommer. Partner inviteres også med på samlingen. 

Program:

Samlingen starter fredag 9. februar kl. 16. Under samlingen møter deltagere fagpersonene:

  • Live Mehlum, utdannet sexolog og sosiolog. Hun arbeider som samlivsterapeut og sexologisk rådgiver i Samliv.
  • Merete Brungot Kløvning Pårørende koordinator i Ålesund kommune. Hun er utdannet kreftsykepleier og har bred erfaring i pårørendearbeid.
  • Stomisykepleiere og andre fagpersoner som holder faglige innlegg.

Gjennom samlingen legges det opp til samtalegrupper. Samlingen avsluttes 11. februar kl. 13.30. Det forventes at alle deltar i oppsatt program.

Krav til deltagelse:

  • Person som søker om deltagelse må ha/ha hatt en mage- tarmsykdom og/eller leve med en stomi, eller være pårørende til en person med mage-tarmsykdom.
  • Personer som tildeles plass svarer på en anonym spørreundersøkelse i forkant og ettkant av samling hvor man ser på om innholdet i samlingen har hjulpet.
  • Person som lever med stomi mage tarmsykdom må være 60 år, pårørende kan være yngre.
  • Det er ingen krav at man må ha opplevd utfordringer rundt temaet for deltagelse.
  • Deltagere må være eller bli medlem av NORILCO.  

Egenandel

Det er satt en egenandel på samlingen på kr 1500,- per person. Denne prisen inkluderer reise, kost, losji (beskrevet i program) og alt faglig innhold. Egenandel sendes ut til deltagere i forkant av samlingen og må være innbetalt før samlingen starter.

Reise

De som får tildelt plass vil få instruksjoner om hvordan reise bestilles/gjennomføres.

Forsikring

Alle deltagere må ha engen privat reiseforsikring


Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (prosjektnummer HEL-437251)