Gå til hovedinnhold

NORILCO Ungdom

Ungdom liggende på marka
NORILCOs Ungdom (NU) driver med arbeid blant stomi- og reservoaroperert ungdom mellom 15 og 35 år.

NORILCOs Ungdom (NU) arrangerer ulike arrangementer som f.eks. vinterleir, sommerleir, organisasjonskurs og opplevelsesturer m.m. for stomi- og reservoaroperert ungdom. Formålet med arrangementene er å utveksle erfaringer, hjelpe hverandre til å akseptere det å leve med stomi eller reservoar, opplæring i organisasjonsarbeid, personlighetsutvikling, faglig informasjon og sosialt samvær.

Vi jobber også med sosialpolitiske spørsmål som opptar våre medlemmer, f.eks. rettigheter i forbindelse med utdanning, grunnstønad o.l. Vi er også opptatt av å utvikle oss som ungdomsorganisasjon og jobber for å få mer lokal aktivitet.

NU har et eget styre bestående av leder, nestleder, fire styremedlemmer og et varamedlem. Disse velges av ungdomsmedlemmene på vår Ungdomskonferanse som avholdes annet hvert år. 
Leder i NU sitter også i NORILCOs Hovedstyre som representant for NU.

Du kan kontakte oss på epost